Wpisz czego szukasz?

Zakres usług

Prawo spółek i doradztwo korporacyjne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa korporacyjnego dla przedsiębiorców zarówno krajowych i zagranicznych. Obejmują one swym zakresem zarówno etap negocjacyjny przed zawiązaniem spółki, jak również sporządzanie podstawowych dokumentów organizacyjnych oraz rejestrację spółki we właściwym  rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Kancelaria zapewnia obsługę prawną na etapie funkcjonowanie podmiotu aż do etapu zakończenia prowadzenia działalności i wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakres usług:

  • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców
  • przygotowywanie dokumentów w postępowaniu rejestrowym
  • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów założycielskich, umów oraz statutów spółek
  • obsługa prawna zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, rad nadzorczych