Wpisz czego szukasz?

Zakres usług

Prawo cywilne

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców jak i osób indywidualnych w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego.

Zakres usług:

  • zastępstwo procesowe w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego m. in. w spawach o odszkodowanie lub kary umowne z tytułu niewykonania umowy; o odszkodowanie lub zadośćuczynienie wyrządzone czynem niedozwolonym; o zapłatę z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;
  • zastępstwo procesowe w sprawach o zasiedzenie, zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów; naruszenie prawa własności; bezumowne korzystanie z nieruchomości; ustanowienie służebności przesyłu;
  • opiniowanie, sporządzanie i redakcja umów;